Lidmaatschap

De VDE komt minimaal 2x per jaar bijeen voor het houden van de ledenvergadering. Deze vindt plaats in Het Bestegoed.

De vergaderingen worden meestal gecombineerd met het houden van een lezing over een bepaald thema.

Het bestuur van de VDE komt één per maand bijeen om te vergaderen,tijdens deze vergaderingen worden er actuele zaken die er in Elst spelen, besproken.

U kunt lid worden van de Vereniging Dorpsbelang Elst door een jaarlijkse bijdrage van minimaal €5,00 te storten op Rekeningnummer :
NL19 RABO 0158 7871 61  onder vermelding van contributie, uw naam, adres en het jaartal.