Algemene Ledenvergadering en thema avond 75 jaar vrijheid

Aan alle DVDE leden resp. alle inwoners van Elst!

Op 25 maart aanstaande organiseert de DVDE (Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst) weer haar jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend  daarop de bekende thema avond.

Om 19:30 u. (inloop vanaf 19:15 u.) starten we met de Algemene Ledenvergadering waarbij onder andere de standaard onderwerpen als mededelingen, jaarverslag*, overzicht financiële cijfers (incl. verslag kascommissie), diverse bestuurswisselingen en de toekomstvisie van de vereniging ter sprake zullen komen. Voor deze – meestal korte vergadering – zijn in principe alleen onze (betalende) leden uitgenodigd, maar bent u nog geen lid en overweegt u om lid te worden dan bent u uiteraard ook van harte welkom. Alleen heeft u dan formeel geen spreek- en stemrecht maar specifieke (Elster) vragen aan het eind van deze vergadering mag u uiteraard altijd stellen. En u opgeven als (betalend) lid  (a min. €5,=) kan natuurlijk ook, graag zelfs!

Overigens, de definitieve agenda is op het moment van verschijnen van deze (De) Hank nog niet exact bekend maar vanaf ca. 10 maart kunt u die lezen op onze website: www.verenigingdorpsbelangelst.nl

* Als uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u rond 12 maart het genoemde jaarverslag. Indien dit niet het geval is en u stelt er prijs op kunt u een exemplaar opvragen via  info@verenigingdorpsbelangelst.nl  maar uiteraard liggen er op die avond ook exemplaren in de zaal ter inzage.

Tijdens het 2e en algemene deel van de  avond (vanaf ca. 20:15 u.) – en waarvoor alle bewoners van Elst hierbij uitgenodigd zijn – zullen we u onder andere over de volgende zaken zo goed mogelijk informeren:

  • Verslag van de diverse werkgroepen (t.w. Centrum, Groen & Recreatie, Jeugd en Verkeersveiligheid en Voortgang bestemming “Oude Dorpshuis”);
  • Wat verder ter tafel komt, waarbij u zelf mag aangeven waar u meer over zou willen weten of wat u ter sprake wil brengen. Hopelijk kunnen wij u daar dan meer over vertellen.

En verder – en mede in verband met de viering dit jaar van ’75 Jaar Bevrijding’ – vertonen we de beslist aangrijpende film:

‘Blik op Vrijheid; vluchtverhalen toen en nu’.

Over de film: Blik op Vrijheid slaat ‘n brug tussen vrijheidsbeleving ‘toen en nu’. Tot twee keer toe geëvacueerd uit Rhenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Iemand  gevlucht uit Iran in 1994 en nu woonachtig in Wageningen. Een andere  recentelijk geland in Nijmegen na een vlucht uit de oorlog in Syrië; in Nederland zijn veel mensen die een vlucht meegemaakt hebben.

In zes indrukwekkende filmportretten vertellen mensen over hun ervaringen met onvrijheid en hun blik op de betekenis van vrijheid. De serie beslaat acht decennia. Het eerste portret is van Teun Jordaan die in 1940 als kleine jongen met zijn ouders Rhenen ontvluchtte vanwege de Duitse overheersing.

De serie laat duidelijk zien hoe de manier waarop Nederland vluchtelingen ontving is veranderd in de afgelopen 75 jaar. Otto Szauer vertelt hoe de trein met Hongaren in 1956 waarin hij zat aan de Nederlandse grens nog werd verwelkomd door een orkest. Twintig jaar later zette het Nijmeegse solidariteitscomité zich ervoor in om Benito Sánchez uit de Chileense gevangenis te krijgen en naar Nederland te halen. En Ziba Nillian, die begin jaren ‘90 uit Iran vluchtte, maakte de eerste asielzoekerscentra mee en herinnert zich de onzekerheid die dat met zich meebracht. En toch delen de geportretteerden ook veel met elkaar. In de film wijst Teun Jordaan erop dat vluchtende kinderen op het nieuws hem vaak doen denken aan zijn eigen ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het laatste portret is van Sham Hassan, een nu 18-jarig meisje dat in 2016 uit Syrië wist te ontsnappen en nu in Nijmegen woont. En Abdel Tarakji zei bij het zien van beelden van een verwoest Rhenen uit 1940: “Het lijkt net Syrië…”.

Voor meer informatie over deze film zie: https://stichtingzora.org/  

Al met al, ons inziens voldoende redenen om te komen want u weet:

Denk en doe mee met de DVDE!

Graag zien wij u op 25 maart 2020 in Het Bestegoed

(vanaf 19:30 u. resp. ca. 20:15 u.)