Verslag Leden en thema avond DVDE

De DVDE draait door!!

Woensdag 27 maart j.l. was er weer een ledenvergadering en een themabijeenkomst van de Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst.

Met de nieuw ingeslagen weg om een Dorpsraad te worden en werkgroepen te vormen op diverse thema ’s die er spelen in Elst, is er een nieuwe wind die waait door Elst. Er is door de werkgroepen al veel in gang gezet het afgelopen jaar en de dorpsraad wil graag op de ingeslagen weg door gaan.

De thema-avond was weer goed bezocht; de zaal in het Bestgoed was goed gevuld. Tijdens de themabijeenkomst hebben de werkgroepen zich gepresenteerd.

De werkgroep jongeren en verkeersveiligheid hebben als thema’s :

  • Een ontmoetingsplek voor jongeren
  • Er is een club voor jongeren met een beperking op gezet, de Lay- Aut groep. Deze jongeren vinden het moeilijk om contacten te leggen en deze club is dan ook zeer waardevol voor hen.
  • De werkgroep  denkt mee met de aanwonenden van de Franseweg voor de herinrichting

De werkgroep Centrum heeft overleg gehad met de gemeente over hun plannen. Zij zijn terug gestuurd door de gemeente om eerst goed na te denken over een visie van waaruit zij de plannen verder kunnen ontwikkelen.

De werkgroep groen en  recreatie heeft al tal van wandelroutes uit gezet waar al druk gebruik van wordt gemaakt en er is ook samenwerking gezicht met de VVV. Een van de routes wordt wellicht een klompenpad.

De werkgroep bestemming het Oude Dorpshuis wacht nog even totdat de gemeente met een visie komt om verdere plannen te ontwikkelen.

Daarnaast is er nog een presentatie geweest door de heer Bastiaansen over de Elster Uiterwaarden en de werkzaamheden die deze winter gaan starten. Door het afgraven van een deel van de bovengrond, verwijderen van stenen uit de kribvakken en het aanleggen van geulen ontstaat een gevarieerd natuurgebied; een paradijs voor vogels en vissen. En een gebied waar wandelaars kunnen genieten van het unieke rivierenlandschap.

U kunt hier meer over lezen op de site: https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2018/november-2018/natuurgebied-elster-buitenwaard-paradijs-vogels-vissen/

Ook de eigenaar van het MOB complex  heeft een update gegeven van de stand van zaken rondom het complex. Er is nog steeds onduidelijkheid over wat er met het terrein gaat gebeuren. De voorkeur van de bewoners is terug naar de natuur, maar de eigenaar zou daar graag iets neerzetten dat voor hem meer zou renderen.

De avond wordt afgesloten door de voorzitter de heer van Ommeren en de aanwezigen bedankt voor hun komst. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.