Verslag thema avond 18 april

Verslag thema avond Vereniging Dorpsbelang Elst – VDE

Op 18 april jl. heeft de halfjaarlijkse thema avond van de VDE weer plaats gevonden. Het eerste gedeelte van de vergadering was voor leden van de VDE bestemd, de ledenvergadering. Na de pauze heeft de VDE de plannen gepresenteerd voor de nieuwe werkwijze – opzet van de VDE.
De VDE zal voortaan de naam Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst gaan voeren. Hiermee wordt een nieuwe weg ingeslagen. Het belangrijkste doel is om de inwoners van Elst meer gelegenheid te geven om samen mee te denken/te werken aan de toekomst van Elst. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een herinrichting van het “centrum”, betere verkeersveiligheid, bevorderen van recreatie, gewenste soort(en) woningbouw, meer activiteiten voor de jeugd etc. en meer activiteiten voor de jeugd. Uiteraard kunnen er nog meer onderwerpen op de agenda worden gezet.
Door het samenstellen van de diverse adviesgroepen, onder begeleiding van het bestuur van de VDE, worden de plannen verder uitgewerkt en kunnen we de wensen en ideeën kenbaar maken aan het college van B&W. Er zullen op jaarbasis minimaal twee overleggen plaats vinden met het college over de (toekomst) plannen voor Elst. Door deze nieuwe vorm van overleg, hopen wij met zijn allen dat we meer kunnen bereiken voor Elst en zijn inwoners.
Na de presentatie van het nieuwe concept, werd er in 5 groepen gediscussieerd over de bovengenoemde – en ook nog andere onderwerpen. Na afloop presenteerde iedere groep zijn-haar bevindingen aan de zaal en zo kwamen er uiteindelijk een aantal onderwerpen uit die de komende maanden met de adviesgroepen worden behandeld.
Veelgenoemde onderwerpen waren :
• Aanpak centrumplan bij de AH
• Meer Horeca- terrasjes
• Wandelroutes-paden langs de Rijn
• Betere Verkeersveiligheid
• Gemis van faciliteiten voor de jeugd.
De aanwezige bezoekers konden zich opgeven voor deelname aan één van de adviesgroepen en dit heeft geresulteerd in aanmelding van 15 personen die verdeeld worden over de onderwerpen en bijbehorende adviesgroepen.
Naast een aantal raadsleden was ook “demissionair” wethouder Simone Veldboer en burgemeester Hans van der Pas aanwezig. Beiden hebben te kennen gegeven, blij te zijn met dit initiatief en kijken uit naar een betere samenwerking met de inwoners van Elst, wat tot stand kan komen via de nieuwe adviesgroepen en betere overlegstructuur.
Indien u belangstelling heeft om deel te nemen in één van de adviesgroepen, nodigen wij u van harte uit voor 23 mei om 19:30 uur in het Bestegoed.
Het bestuur kijkt terug op een zeer inspirerende avond en bedankt iedereen voor haar-zijn inbreng.
Wilt u meer informatie over deze bijéénkomst of wilt u zich misschien aanmelden voor één van adviesgroepen, stuur even een mail naar:
info@verenigingdorpsbelangelst.nl

Een gedachte over “Verslag thema avond 18 april”

  1. De wandelroute’s langs de Rijn vind ik een goed plan, vanaf ongeveer de molen tot aan de rotonde op Remmerden. Ik ben wel van mening dat er ook een paar bankjes geplaatst moet worden zodat je lekker van de rust en het uitzicht kunt genieten.
    Een paar extra bankjes lang de bosrand en de rijksstraatweg kan ook geen kwaad. Het bankje bij de nieuwe brandweerkazerne moet in iedergeval wel terugkomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.