Petitie Steun de natuur op Plantage Willem III

Petitie: Steun de natuur op Plantage Willem III

Wij, projectgroep MOB naar de natuur,
vragen uw steun om het voormalig defensieterrein ‘mobilisatiecomplex te Elst (ut)’ terug te geven aan de natuur.

Wij zien als enige bestemming: ‘Natuur’.
Help de Plantage Willem III mooi en rustig te houden en te beschermen tegen verstoring door woningbouw.

Teken daarom deze petitie en mail deze informatie zoveel mogelijk door.

https://mobnaardenatuur.petities.nl

Vast bedankt voor uw medewerking.