Bijéénkomst 11 september Huis vd Gemeente, bestemming MOB complex

Elst, 31 augustus 2017

Aan de leden van De Vereniging Dorpsbelang Elst

Beste leden,

De gemeente Rhenen heeft via een huis-aan huis brief alle inwoners van Elst uitgenodigd voor een bijéénkomst op 11 september in Het Huis van de Gemeente. Tijdens deze bijéénkomst wordt over de toekomst van het MOB complex gesproken en heeft iedereen de mogelijkheid om zich goed te laten informeren en kunnen belangengroepen hun inbreng leveren.
Wij als bestuur van de VDE delen het standpunt om het terrein van het voormalige MOB complex terug te geven aan de natuur.
Met deze brief willen wij aan u als inwoner van Elst en als lid van de VDE het belang van deze bijéénkomst duidelijk maken en hopen dat u in grote getalen aanwezig zult zijn op 11 september. Op deze avond zal er ook een afvaardiging van het bestuur van de VDE aanwezig zijn.

Namens het bestuur,

Voorzitter
W. A. van Ommeren

Secretaris
J. Everaars