Thema avond VDE op 9 november 2016

Thema avond Vereniging Dorpsbelang Elst op woensdag 9 november 2016 in het M.F.G. Het Bestegoed.
Aanvang 20:00 uur.

Het thema van deze avond is:
“Wat gaat er allemaal gebeuren tussen nu en vijf jaar in Elst”.

Hierbij moet u denken aan de volgende thema’s:

• woningbouw
• wijnbouw in Elst
• natuur / Elster buitenwaarden
• verkeer / Franseweg
• Zoute Inval
• Kwintelooyen
• muziektent
• beheer M.F.G.

Over deze maar mogelijk nog andere onderwerpen willen we op deze avond met elkaar van gedachten wisselen, samen met betrokken sprekers die wij voor deze avond uitnodigen.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
In de Hank van oktober wordt de definitieve invulling van deze avond bekend gemaakt.
Heeft u een gesprekonderwerp voor deze avond, dat niet is vernoemd in bovengenoemde lijst, stuur een email met uw voorstel naar
info@verenigingdorpsbelangelst.nl

Voor meer informatie over de activiteiten van de VDE, bezoek eens de website
www.verenigingdorpsbelangelst.nl